Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø justeres

04-10-2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil justere tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, så det sikres, at der fortsat er klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser.

Justeringen indebærer, at Arbejdstilsynet fremover får ret til at gennemføre uovervågede samtaler med de ansatte.

Samtidig kan Arbejdstilsynet træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Arbejdstilsynet vil også udarbejde en vejledning om, hvordan virksomheder kan forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Se hele pressemeddelelsen her.