Ubrugt ferie – hvad skal der ske med den?

29-11-2023

En medarbejder optjener 5 ugers ferie pr. ferieår.

Disse 5 uger skal som udgangspunkt afholdes inden den 31. december 2023. Den 5. ferieuge kan dog overføres til næste ferieafholdelsesperiode eller udbetales til medarbejderen. Det betyder, at de resterende 4 uger skal afholdes, og de kan dermed ikke overføres til næste ferieår eller udbetales til medarbejderen.

Overførsel af ferie

Den 5. ferieuge kan efter aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren overføres til næste ferieafholdelsesperiode (1. september 2023 til og med den 31. december 2024).

En aftale om overførelse af ferie skal indgås skriftligt senest den 31. december 2023 (ved ferieafholdelsesperiodens udløb).

Vær opmærksom på at hverken virksomheden eller medarbejderen kan kræve at få overført ferie.

Hvis arbejdsgiver ikke administrerer feriepengene, skal arbejdsgiver huske at give besked til den, der administrerer pengene.

Hvis en overenskomstansat har fået overført ferie fra det foregående ferieår, er det maksimalt muligt at få overført op til 10 feriedage. Aftale om overførsel af ferie skal laves ved at udfylde blanketten som findes i overenskomsten bilag 1.

For ikke overenskomstdækkede er der ingen begrænsning, og derved kan medarbejdere akkumulere overført ferie. Overførslen skal ligeledes aftales skriftligt, men der er ingen blankettvang.

Overført ferie afholdes først, og vi anbefaler, at man laver en aftale med medarbejderen ved overførslen om, hvornår medarbejderen skal afvikle ferie.

Udbetaling af ferie

Hvis medarbejderen ikke har afholdt sin 5. ferieuge, og der ikke indgået aftale om overførelse af ferie, skal den, der administrerer feriepengene automatisk udbetale optjent ferie ud over 4 uger til medarbejderen efter ferieperiodens udløb (31. december 2023). Dette betyder, at medarbejderen ikke selv skal anmode om udbetaling af feriepengene.

Ferien skal udbetales inden 31. marts.

Det er en betingelse for den automatiske udbetaling, at medarbejderen har været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden (1. september til 31. december året efter).

Har medarbejderen ikke været ansat hos dig på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden skal din medarbejder over for dig skriftligt erklære, at lønnen under ferien samt ikke udbetalt ferietillæg vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at medarbejderen i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser i from af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Hvis medarbejderen har modtaget offentlige ydelser i ferieåret, må udbetaling kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse. Medarbejderen skal udfylde DENNE ERKLÆRING.

Du skal som arbejdsgiver gemme erklæringen efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale. Dvs. i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Det er også muligt at indgå aftale om udbetaling af den 5. ferieuge i perioden fra 1. september til 31. december for ferie optjent i forrige ferieår.

Varsling af restferie

Hvis arbejdsgiver ikke ønsker, at restferien skal overføres eller udbetales, har arbejdsgiver mulighed for at varsle restferie til afholdelse inden 31. december 2023. Restferie skal varsles med 1 måned.

Til brug for varsling af ferie kan I benytte DENNE SKABELON,

Overførsel og betaling ved feriehindring

Hvis medarbejderen er forhindret i at få afholdt ferie op til ferieperiodens udgang, har medarbejderen ret til at få overført al den ikke-afholdte ferie dvs. også ferie ud over den 5. ferieuge.

Feriehindringer er bl.a. afholdelse af barsel og sygdom.

Skyldes feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriebetalingen udbetales til medarbejderen.

Yderligere rådgivning

Har du spørgsmål om overførelse eller udbetaling af ferie, kan du kontakte vores jurister på tlf. 33 860 860 eller på mail: jura@dag.dk