Uddannelsesområdet: Spørgsmål vedrørende situationen for elever under Coronavirus

16-03-2020

Som det fremgik af pressemødet i går, er der lige nu langt flere spørgsmål end svar. Derfor lidt om det, vi ved lige nu:

I kan finde en Q&A om Corona på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her – den vil blive opdateret løbende.

Som det fremgår, skal elever og lærlinge i praktik følge arbejdsgiverens anvisninger.
Elever og lærlinge på skoleophold skal følge skolens anvisninger. Hvis skolen vælger at hjemsende eleven, skal eleven melde sig i praktikvirksomheden.

Underviserne skal principielt gennemføre undervisningen virtuelt, og som det fremgår af ovennævnte link, har mange forlag osv. meldt sig med gratis materialer, så undervisningen kan gennemføres. For EUD- og EUX-elever er der mange praktiske øvelser, som ikke kan gennemføres uden fremmøde. Ministeriet anbefaler pragmatiske løsninger.

Vi har talt med en række samarbejdspartnere om, hvordan det sidste kan håndteres. Situationen lige nu er, at skolerne kan gennemføre de løsninger, der passer bedst  lokalt. Der vil dog ikke være tale om fx ekstra skoleophold, fordi den praktiske undervisning ikke kan gennemføres. Skoleophold kan ikke forlænges som følge af hjemsendelsen af eleverne, men der kan selvfølgelig blive tale om gennemførelse af de praktiske øvelser på et senere tidspunkt.

Ministeriet har også meldt ud, at der som udgangspunkt ikke bliver gennemført erstatningsundervisning – og det må jo tolkes derhen, at al undervisning forudsættes gennemført i det omfang, det er muligt.

Det er det, vi ved lige nu.

Og så ved vi, at der vil komme nogle særlige problemstillinger i forhold til de lærlinge/elever, der er på vej mod svendeprøve. Vi er i gang med at undersøge, hvordan det håndteres, og orienterer så hurtigt, vi kan.

I kan selv holde jer opdateret på ovennævnte link til ministeriet, som også er HER.