Undgå ulykker med motorbør

15-03-2017

I 2016 mistede en murer og en medarbejder på en minkfarm livet – begge i forbindelse med, at de betjente motorbøre. Ved begge ulykker blev personerne klemt ihjel uden mulighed for at stoppe eller reversere motorbøren.

Det er vigtigt, at virksomhederne monterer det sikkerheds-kit, der er lavet til at forhindre ulykker. Sikkerheds-kittet kan fås ved henvendelse til leverandøren. Sikkerheds-kittet bevirker, at motorbøren/minidumperen standser og reverserer, hvis operatøren er i fare for at blive klemt.

11 gode råd om motorbøre

Arbejdstilsynet har udarbejdet 11 gode råd til dig, der arbejder med motorbør. De elleve gode råd lyder:

 • Brug kun motorbøren, hvis betjeningsorganerne virker, som de skal
 • Undersøg, om der er noget, som du kan bakke ind i – inden du bakker
 • Kør kun baglæns, når det er nødvendigt, og hvis motorbøren er indrettet, så den stopper og reverserer, så du ikke kan komme i klemme
 • Fyld ikke mere i motorbøren, end den er beregnet til
 • Kør forsigtigt, hvis der er dårlig plads – fx når du skal gennem døre og porte og ind og ud af containere
 • Kør ikke med motorbøren på steder, der er stejlere, end den er beregnet til
 • Stil dig aldrig, så du kan komme i klemme, hvis motorbøren vælter – fx på ramper og skråninger
 • Kør ikke for tæt på udgravninger o.l.
 • Husk, at motorbøren bremser og styrer dårligere, når du kører på en rampe
 • Pas på, at dit tøj ikke kommer til at starte kørsels- eller tipfunktionen ved et uheld
 • Sørg for, at motorbøren er ordentligt vedligeholdt.

Se også Arbejdstilsynets liste over øvrige farlige produkter og maskiner her.