Unge kopierer de erfarnes sikkerhedsadfærd

19-12-2017

De unge er lynhurtige til at fange lugten i bageriet og rette ind efter det, som de fornemmer giver status hos de ældre medarbejdere. Det betyder langt mere for dem, end hvad de har lært på skolebænken, siger seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har været med i projektet.

Udfordringen handler i høj grad om at se på, hvilke praksisser, der er på hele arbejdspladsen, og ikke kun fokusere på de unge. En arbejdsplads kan sagtens give en god introduktion om sikkert arbejde til en nyansat, uden at det automatisk bliver til god praksis i hverdagen.

Vaner overføres ordløst og ubemærket

På mange arbejdspladser eksisterer der en form for formel viden om, hvordan man udfører de forskellige arbejdsopgaver på en sikker måde. Den omfatter alt det, arbejdspladsen siger, at den gør for at videregive viden om sikkert arbejde gennem formaliseret information, uddannelse og træning af nye medarbejdere.

Ved siden af det eksisterer der en ikke-formel viden, som bliver videregivet til nyansatte ved, at de deltager i det praktiske arbejde. På den måde bliver en stor del af de erfarne medarbejderes vaner og måder at gøre tingene på overført ordløst og ubemærket til den nye, unge medarbejder.

5 generelle anbefalinger til bedre sikkerhed for unge

Som en del af projektet er der lavet anbefalinger til, hvordan fremtidens instruktion og oplæring af unge i sikkerhed bør se ud.

  1. Sikkerhed og arbejdsmiljø skal kobles til kerneopgaven
  2. Tænk på at de erfarne medarbejdere er rollemodeller
  3. Skab åbenhed og lad de nyansatte få lov at stille spørgsmål
  4. Følg op og så I er sikre på, at den unge har forstået instruktionen
  5. Hent læring eksempelvis fra nærvedulykker til løbende at forbedre oplæringen og arbejdsmiljøet generelt.

Læs rapporten: Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion her http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/SAFU-ENDELIG.pdf