Værktøjer

Pleje af Grønne Områder

Et værktøj , som kan bruges til beskrivelse af en konkret driftsopgave. Selvom der ofte vil være forskellige krav til pleje og vedligeholdelse fra areal til areal pga. variation i jordbundsforhold, klima, plantevalg, alder, anvendelse, landskabs- arkitektur og stedlige traditioner mv. er der i bogen angivet konkrete kvalitetskrav og arbejdsopgaver. Disse krav og opgaver er naturligvis fastlagt udfra faglig erfaring for, hvad der i de fleste tilfælde vil være tilstrækkelig for at kunne pleje, vedligeholde og renholde et grønt område. Og kan derfor bruges som udgangspunkt for dialog mellem kunden og anlægsgartner/rådgiver.

Køb Pleje af Grønne Områder

Standardprækvalifikation

Ideen bag udarbejdelsen af en standardprækvalifikation har været at lette udbuds-processen for både udbydere og tilbudsgivere. Ved at tilbudsgiver kan genbruge prækvalifikationsmaterialet fra sag til sag og udbyder får nemmere ved at sammen ligne de indkomne anmodninger.

Standardprækvalifikation