Vejledninger om beregninger af erstatning

07-03-2018

Vejledninger om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i henholdsvis 2017 og 2018 

Når der skal beregnes en erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven indgår tilskadekomnes årsløn som et element. Årslønnen er bestemmende for størrelsen af erhvervsevnetabserstatningen, da erstatningen skal træde i stedet for en del af årslønnen.

De nye vejledninger beskriver reglerne for, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter årslønnen for nogle særlige persongrupper. Vejledningerne gælder for fastsættelsen af årsløn for skader, der er sket i henholdsvis 2017 og 2018.

Links til Retsinformation:
2018-vejledning
2017-vejledning