Vil I passe en af Danmarks smukke slotshaver? 

27-03-2024

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder hvert år havekontrakter til private firmaer. Over 500 hektar slotshaver bliver plejet af dygtige, passionerede gartnere, hvoraf 75 % er fra private anlægsgartnerfirmaer i Danmark.

Styrelsens kontrakter løber over fem år med mulighed for forlængelse i op til otte år i alt. Der er tale om lange kontrakter med en fast årlig omsætning, der spænder fra alt mellem hundrede tusinder kroner og op til cirka 3 millioner kroner årligt, pr. kontrakt. I 2024 kommer flere udbud i hovedstadsområdet men også i Koldinghus og Aalborghus.

Læs mere i meddelelsen direkte fra Center for Slotte og Haver til DAGs medlemmer HER.