Vinterhjemsendelse: Når det begynder at blive forår igen

01-02-2023

De sidste par måneder har nogle af DAG’s medlemmer sendt medarbejdere hjem på vinterhjemsendelse. Selvom det fortsat er vinter lidt endnu, så går der ikke længe før, medarbejderne igen skal kaldes tilbage på arbejde. I det følgende har vi samlet 5 spørgsmål og svar – du bør stille dig selv, når det er ved at være tid til at få medarbejderne tilbage.

  • Er medarbejderen vinterhjemsendt eller vinteropsagt?

Det første, du skal være opmærksom på er, om medarbejderen er vinterhjemsendt jf. § 61 i Anlægsgartneroverenskomsten (§ 51 i overenskomst for Golfbaner) eller om medarbejderen er blevet opsagt jf. § 55 i Anlægsgartneroverenskomsten (§ 45 i overenskomst for Golfbaner).

Hvis medarbejderen er blevet opsagt og har fået sit opsigelsesvarsel, er ansættelsen endeligt ophørt. Du har derfor som udgangspunkt ikke pligt til at genansætte medarbejderen igen, når det bliver forår (se dog undtagelserne under punkt. 5). Vælger du alligevel at genansætte medarbejderen og dette sker inden for 4 måneder (6 måneder på overenskomst for Golfbaner) efter fratrædelsen, så genindtræder medarbejderen i den anciennitet han/hun havde på fratrædelsestidspunktet.

  • Hvad er mine forpligtigelser under vinterhjemsendelsen?

Er man hjemsendt, så består ansættelsesforholdet uforandret under hjemsendelsen, med den undtagelse at lønforpligtigelsen er suspenderet.

Hvis medarbejderen finder anden beskæftigelse under hjemsendelsen skal han/hun give dig besked, men behøver ikke at overholde sit opsigelsesvarsel.

  • Hvornår skal medarbejderen tilbydes at komme tilbage?

Efter 3 måneders vinterhjemsendelse skal medarbejderen have besked om, hvornår hvor lang tid hjemsendelsen skønnes at vare, og hvornår han/hun skønnes at skulle genoptage arbejdet indenfor den følgende måned.

  • Jeg har ikke mulighed for at tilbyde min medarbejder at komme tilbage – hvad gør jeg?

Hvis ikke du har mulighed for at tilbyde din hjemsendte medarbejder beskæftigelse igen, så betragtes medarbejderen som opsagt, og du skal udbetale en godtgørelse svarende til den løn, medarbejderen ville have haft ret til i en opsigelsesperiode.

Medarbejderen vil herefter ikke længere være ansat.

  • Har jeg særligt beskyttede medarbejdere, jeg skal være opmærksom på?

Særligt beskyttede medarbejdere kan fx være gravide og barslende (også mænd), tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og flexjobbere.

Hvis du har en særligt beskyttet medarbejder, som er vinterhjemsendt eller vinteropsagt, så skal han/hun senest tilbydes at komme tilbage samtidigt med de øvrige kollegaer, som har samme eller lignende jobfunktion.

Denne tekst kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. Har du spørgsmål til håndteringen af dine vinterhjemsendte eller vinteropsagte medarbejdere, opfordres du derfor til at kontakte Danske Anlægsgartneres jurister.