Vintervejret får os til at snuble mere på job

02-02-2017

I vintermåneder med sne og is falder, glider og snubler vi mere på jobbet, viser nye tal fra Arbejdstilsynet. Det kan have alvorlige konsekvenser for helbredet.

Nye tal fra Arbejdstilsynet viser, at december, januar og februar er de måneder, hvor der sker flest fald, glide og snubleulykker på jobbet. I de tre vintermåneder er der i alt sket mere end 13.000 snuble, glide og faldulykker i seksårs-perioden 2009-2014. Det er aere end 40 procent flere ulykker, end der skete i sommermånederne i samme periode.

Det er ikke bagateller at snuble eller falde på jobbet. Over en femtedel af de ulykker, som giver mere end tre ugers fravær handler om at folk snubler eller falder.

Gode råd til forebyggelse af glatføreulykker:

  • Sørg for at I har glatførebekæmpet, allerede når de første ansatte møder ind, fx ved at salte aftenen før.
  • Sørg for at veje og pladser er jævne, fri for genstande og installationer mv., så det er let at rydde sne.
  • Husk at sikre ordentlig belysning af adgangsveje, transportveje, færdselsarealer og arbejdssteder, så man også i mørke kan orientere sig om, hvor det måtte være glat.
  • Sørg for at veje og pladser er opbygget, så de er afvandet, når det bliver frostvejr.

Hvis I vælger at lave en egentlig beredskabsplan, kan den fx indeholde:

  • Hvor på arbejdspladsen I vil lave glatføreforanstaltninger
  • Hvilke foranstaltninger I har tænkt jer at lave, og at der salt, grus og snerydningsudstyr klar.
  • Hvornår I vil gøre det, og hvem der har opgaven.
  • Hvornår og hvordan I vil instruere de ansatte om, hvordan de skal forholde sig ved glat føre.Kilde: Arbejdstilsynet.