Vognmandsblokade 15/5: Hvordan er I stillet juridisk?

09-05-2023

Hermed en vurdering af de juridiske følger på byggeområdet af den annoncerede blokade fra vognmændene på mandag d. 15.5.

Hvis blokaden medfører, at byggepladser bliver lukket eller byggerier bliver forsinket, som følge af, at materialer eller mandskab ikke kan komme frem til pladsen, vil dette udgøre en force majeure begivenhed i henhold til AB 18 § 39, stk. 1. litra c. Entreprenørerne skal dog forsøge i videst muligt omfang at undgå eller begrænse forsinkelsen, jf. § 39 stk. 2. Hvis en forsinkelse ikke kan undgås, skal entreprenøren meddele bygherren, at man anser sig berettiget til tidsfristforlængelse. Idet retten til tidsfristforlængelse skyldes en force majeure begivenhed efter § 39, stk. 1, litra c, har entreprenøren, jf. § 43, stk. 3,  ikke ret til ekstra betaling for eventuelle omkostninger, som forsinkelsen måtte påføre entreprenøren. Entreprenøren har således udelukkende ret til ekstra tid, men ikke ret til ekstra betaling i forbindelse med forsinkelsen.

Har du spørgsmål, så kontakt DAGs jurister hos SMVdanmark: Jeppe Rosenmajer på rosenmejer@SMVdanmark.dk eller chefkonsulent Thea Lyskov Søndergaard  på lyskov@SMVdanmark.dk