Arbejdsmiljø i virksomheder

Her er udarbejdet en række faktablade, som kort beskriver de vigtigste arbejdsmiljøforhold, som virksomheden skal have styr på.

I Faktabladene henvises til konkrete værktøjer, skemaer, hjemmesider, hvor det er muligt, at få mere information. Flere af disse kan også findes i under punktet til venstre – > Arbejdsmiljø – publikationer og vejledninger.

Faktablad – APV(Kræver login).
Faktablad – Arbejdstilsynet på besøg(Kræver login).
Faktablad – Den årlige arbejdsmiljødrøftelse(Kræver login).
Faktakblad – Eftersyn på maskiner(Kræver login).
Faktablad – Gravide med job(Kræver login).
Faktablad – Lovpligtig uddannelse og instruktion(Kræver login).
Faktablad – Organisaring af arbejdsmiljøet(Kræver login).
Faktablad – Unges arbejdsmiljø og APV(Kræver login).
Faktablad – Velfærdsforanstaltninger(Kræver login).
Faktablad – Værksted og vaskeplads(Kræver login).
Faktablad – Transport af farligt gods(Kræver login).