DAG har indgået aftale med 3F om fravigelse af normale opsigelses- og hjemsendelsesparagraffer ifm. Coronapandemien

24-03-2020

(UPDATE! Opfølgning til nedenstående særaftale – se de resterende nødvendige dokumenter HER)

DAG har indgået en aftale med 3F, hvor der er indføjet Force Majeure som årsag til at kunne fravige de normale opsigelses- og hjemsendelsesparagraffer. Efter oplysninger fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)  er vurderingen, at hvis det konkret kan dokumenteres, at en hjemsendelse er begrundet i force majeure som følge af Covid19 (evt. ved en overordnet hjemsendelsesaftale for de ansatte, som er hjemlet i den overenskomst de er omfattet af), så er der ikke G-dags-betalingspligt.

Er hjemsendelsen begrundet i andre forhold, er der G-dagsbetalingspligt, hvis ikke andre bortfaldsgrunde kan bringes i spil.

Både DAG og 3F opfordrer dog alle arbejdsgivere til at overveje brugen af den hjælpepakke, som regeringen har tilbudt med refusion af ¾ del af lønnen.

Læs protokollatet i sin helhed under overenskomster HER (OBS! Kræver login).

UPDATE! Opfølgning til nedenstående særaftale – se de resterende nødvendige dokumenter HER.