Opfølgning til særaftale om hjemsendelse – udsendt 24. marts

25-03-2020

Tirsdag den 24. marts udsendte vi et nyhedsbrev, hvor vi skrev om en netop indgået aftale med 3F, der giver mulighed for at fravige hjemsendelsesparagraffer ifm. Corona, midlertidigt.

I aftalen henvises der til, at der i videst muligt omfang benyttes ”flekstidsaftalen” samt ”aftale om arbejde i forskudt arbejdstid”. Disse aftaler er en del af den nye overenskomst, som endnu ikke er stemt på plads af lønmodtagersiden, men som det er aftalt med 3F, at DAGs medlemmer kan benytte i forbindelse med Corona særaftalen om hjemsendelse.

Der har været flere henvendelser med spørgsmål til den aftale der henvises til, hvilket er ganske naturligt, da overenskomsten jo ikke er udsendt til DAGs medlemmer på nuværende tidspunkt.

Derfor får I nu adgang til de protokollater, der vil være en del af den kommende overenskomst (hvis lønmodtagerne stemmer den hjem) i nedenstående link.

HENT PROTOKOLLATER HER

Der har også været spørgsmål til om man, som arbejdsgiver godt må foretage ny ansættelser, selvom man stadig har hjemsendte medarbejdere – når hjemsendelsen skyldes fx børnepasning.

Dette har vi drøftet med 3F og har i denne anledning aftalt, at medarbejdere der er hjemsendt med hjemmel i den nye særaftale, selv skal melde til arbejdsgiveren, når de er klar til at starte på jobbet igen. I perioden hvor medarbejdere er hjemsendt med hjemmel i særaftalen, står det virksomheden frit at besætte stillingen midlertidigt med nyansættelser.

I tilfælde hvor denne mulighed benyttes skal nedenstående dokument underskrives af arbejdsgiver og medarbejder.

HENT DOKUMENT HER

Hvis der er spørgsmål til dette, kan vores jurist Thea Lyskov kontaktes på lyskov@dag.dk eller via DAGs hovednummer 33 860 860.

Med venlig hilsen

Michael Petersen
Direktør DAG