Forlængelse af lønkompensationsordning

21-12-2021

Til orientering forlænges trepartaftalen om genindførelse af lønkompensation (fredag den 10. december 2021) til og med den 31. januar 2022 set i lyset af de nyligt udmeldte restriktioner, som løber til den 16. januar 2022.
Med forlængelsen vil det igen være muligt for virksomheder at indgå i lønkompensationsordningen på baggrund af et antalskriterium.
Den tidligere forudsætning om, at virksomhederne skal stå over for at afskedige 30 pct. af medarbejderstaben eller 50 ansatte vil igen være gældende for at kunne søge om lønkompensation med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021 til og med den 31. januar 2022.
Læs mere HER.