Husk at varsle ferielukning mellem jul og nytår

09-11-2022

Hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, skal du huske at varsle det over for de ansatte senest én måned før ferien begynder. Varsling af juleferien skal ske skriftligt. Der kan ikke afholdes ferie på helligdage.

Modtager medarbejderne ikke skriftligt varsel rettidigt, har medarbejderne krav på løn under julelukningen for så vidt angår de dage, som ellers ville være almindelige arbejdsdage.

Såfremt medarbejderne ikke har optjent tilstrækkeligt med ferie til ferielukningen, kan medarbejderen bruge feriefridage eller man kan aftale ferie på forskud.

Hvilke dage skal medarbejdere på Anlægsoverenskomsten have udbetalt SH mellem jul og nytår?

Gå til tabellen HER.

Udbetaling af SH-konto og fritvalgsopsparing

Timelønnede
Timelønnede skal have et eventuelt restbeløb på deres SH (og fritvalgsopsparing efter medarbejders ønske) udbetalt med den lønperiode, der ligger tættest på den 31. december.

Elever og Funktionærlignende ansatte
Opsparingen kan efter aftale udbetales efter samme regler som for de timelønnede, dog minus 1%, som er ferietillæg. Den 1% i ferietillæg skal udbetales efter ferielovens regler. Dvs. ved afholdelsen af ferien eller ved lønkørslen i maj og august.