Hvad er egentlig forskellen på en medarbejder, der er funktionær og en funktionærlignende medarbejder?

21-08-2023

Vi får jævnligt spørgsmål om, hvad forskellen er på at være ”funktionær” og ”funktionærlignende” medarbejder. Her har vi samlet en oversigt over de vigtigste forskelle.

Funktionær efter funktionærloven

En rigtig funktionær, som er funktionær ith. funktionærloven, er ikke omfattet af overenskomsten. For at blive funktionær efter funktionærloven, så skal man beskæftige sig med:

  1. Handels- og kontorarbejde fx køb eller salg.
  2. Teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art fx ingeniører eller rådgiver.
  3. Leder, hvor arbejdet helt eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

I gartnervirksomheder m.v.  vil bogholderen, de kontoransatte, virksomhedens ledelse og eventuelle projektledere typisk være funktionærer.

Funktionærloven giver visse rettigheder til funktionæren. Som de vigtigste kan nævnes løn under sygdom, lange opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse.

Ved ansættelse af en funktionær kan du tage udgangspunkt i den funktionærkontrakt, som er udformet af DAG, og som du finder HER.

Funktionærlignende efter overenskomsten

En funktionærlignende medarbejder er en medarbejder, der er omfattet af overenskomsten – fordi medarbejderen primært laver gartnerisk arbejde – men som man samtidig gerne vil give nogle bedre rettigheder på visse områder.

Som funktionærlignende medarbejder ansættes medarbejderen på månedsløn, og de får fuld løn på SH dage. Yderligere får medarbejderen fuld løn under sygdom under hele sygefraværet, lange opsigelsesvarsler, og fratrædelsesgodtgørelse som i funktionærloven.

DAG anbefaler, at du bruger det ansættelsesbevis, som er udformet af DAG for ansættelse af medarbejdere på funktionærlignende vilkår. Find dokumentet HER.

Se alle øvrige kontrakter (også til Golf og BIB) lidt nede på siden HER.

Hvis du står overfor at skulle ansætte en medarbejder og er i tvivl om, du ansætter på de rigtige vilkår, er du altid velkommen til at give DAGs jurister et kald for en drøftelse af, hvad det betyder for ansættelsen.