Nye regler for barselsrefusion fra 1. juli 2018

21-03-2018

Fra den 1. juli 2018 ændres reglerne om beskæftigelseskravet for barselsdagpenge.

Læs om de nye krav og betingelser og se konkrete eksempler i denne artikel fra Udbetaling Danmark.