Danmarks største udbud

Der blev skrevet historie, da Vejdirektoratet samlede al drift- og vedligeholdelse i et udbud. Og så blev det billigere end man havde ventet. I alt blev der udbudt 362 kontrakter på forskellige vedligeholdelsesopgaver på statsvejnettet, alle med fem års varighed og option på forlængelse i to år.

Læs mere