Håndværkergaranti

Håndværkergaranti-ordningen er et samarbejde mellem de to arbejdsgiverorganisationer Danske Anlægsgartnere og KA Kristelig Arbejdsgiverforening. Garantien dækker ved fejl og mangler, når medlemsvirksomheder ved de respektive organisationer udfører arbejde for private.

Garantiordningen er til for at gøre forbrugerne trygge, når de får udført arbejde hos en af organisationernes medlemsvirksomheder. Samtidig understøtter den medlemmernes incitament til at udføre opgaverne professionelt og ansvarligt.

Garantiordningen benytter Håndværkets Ankenævn som uvildig instans, når sagerne skal afgøres. Nævnet består af en landsdommer som formand, en byretsdommer som næstformand, to repræsentanter for forbruger og repræsentanter på virksomheden.

Se vedtægterne