Krav om nøgletal

En bygherre kan ikke kræve, at en anlægsgartner afleverer nøgletal, da Danske Anlægsgartnere er blevet fritaget for at skulle aflevere nøgletal jf. vedhæftede skrivelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen 14. april 2004. Bekendtgørelse nr. 241 erstattet i denne forbindelse den tidligere Bekendtgørelse nr. 1135.

Se dokument