Fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det Fælles europæiske udbudsdokument ESPD vil på sigt erstatte de traditionelle prækvalifikation-udbud ved at gøre udbuddene elektroniske.

eESPD fungerer som foreløbig bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere kan nøjes med at udfylde eESPD.

Læs mere