Kvalitetsbeskrivelse for drift

“Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 2015” er et beskrivelses-værktøj som er udarbejdet i regi af Den Grønne Tænketank til brug ved udbud af grønne driftsopgaver. Udarbejdelsen er foregået i et samarbejde mellem offentlige udbydere og tilbudsgivere.

Formålet med denne branchestandard er at give et forlæg, som giver en kort, præcis og utvetydig beskrivelse af alment accepterede elementer med anvendelse af generelle betegnelser. Samt definerer et fælles sprog til brug ved beskrivelse af grønne driftopgaver ved udbud mv.

Se – Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 2015

Hent elementerne fra “Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 2015” som tekstfil i word.