Kvalitetssikring af driftsopgaver

“Plan for Kvalitet – drift” er speciel udviklet til kvalitetsstyring af grønne drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

“Plan for Kvalitet – drift” er udarbejdet i 2003 og bygger på Danske Anlægsgartnere seneste udgave af “Plan for kvalitet”, der tager afsæt i branchens erfaringer fra de sidste femten år.

Kontrollen består af både egen kontrol og fælleskontrol med driftsherren. Egenkontrollen gennemføres af både det udførende personale og den sagsansvarlige, der x-antal gange om året uanmeldt laver en stikprøvekontrol af tilstandskravene.

Se Plan for kvalitet – drift