Den nye udbudslov 2016

Den 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. Udbudsloven samler en række regler i en lov og bidrager med lovbemærkningerne til at tydeliggøre forståelsen af reglerne.

Med loven bliver der en bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling og mulighed for at anvende den helt nye udbudsprocedure for innovationspartnerskaber.

Læs mere