Bliv anlægsgartner

Har du lyst til at arbejde udendørs og være med til at skabe smukke haver og udearealer, så er anlægsgartner lige noget for dig.

Al arbejdet er udendørs. Mere end i noget andet fag. Så elsker du solen, vinden og regnen, så er det anlægsgartner, du skal være.

Det er også et fysisk arbejde, der kræver en god fysisk form. Maskiner, teknik og skrappe arbejdsmiljøregler sikrer mod at man ikke slides ned, heller ikke som kvinde i faget.

Som anlægsgartner er du både med til at anlægge og holde det grønne.

Faget spænder bredt fra anlæg- og plejeopgaver til designopgaver. Anlægsopgaverne kan være alle former for anlæg af friarealer ved boliger, virksomheder, sygehuse og sportsarealer til byrum, parker og grønne områder i byen – samt naturligvis privathaven.

Anlægsgartneren står for at lægge sten og fliser, opførelse af trapper, støttemure, hegn, udformning af terræn inklusiv etablering af græsplæner og plantning af træer, buske, stauder. Når man anlægger, opbygger man et areal, gerne efter tegning. Terrænet tilpasses, belægninger og vandafledning bygges op og der plantes og opsættes inventar.

Plejeopgaverne kan omfatte fældning og beskæring af træer og buske, klipning af hække, flytning og deling af planter samt græsslåning.

Af lidt mere specielle opgaver kan nævnes anlæg af japanske haver, grønne tage og svømmesøer.  Dertil kommer at anlægsgartneren ofte har en rolle som rådgiver og designer i forhold til kunden, når det drejer sig om mindre anlæg som privathaven.

Faget forventer mangel på dygtige anlægsgartnere, fordi der er fokus på sundhed, klimatilpasning, natur og grønne områder. Alt sammen opgaver som giver mere arbejde til anlægsgartnerfaget. Der er for eksempel krav om klimatilpasning, hvor regnvandet skal afledes lokalt, når der bliver bygget nyt.

Hvad man ender med at lave, når man er færdig med uddannelsen, vil ofte afhænge af interesse, evner og den virksomhed man får ansættelse i. Ofte specialiserer man sig, så man beskæftiger sig med det man interesserer sig mest for.