Hvad laver en anlægsgartner?

Anlægsgartnere tager sig af mange typer arbejde. Faget spænder fra anlæg- og plejeopgaver til designopgaver. Bliv klogere her:


Anlægsopgaver kan være alle former for anlæg af friarealer ved boliger, virksomheder, sygehuse og sportsarealer til byrum, parker og grønne områder i byen – samt naturligvis i private haver.

Anlægsgartneren står for at lægge sten og fliser, opførelse af trapper, støttemure, hegn, udformning af terræn inklusiv etablering af græsplæner, regnbede og plantning af træer, buske, stauder.

Når man anlægger, opbygger man et areal, gerne efter tegning. Terrænet tilpasses, belægninger og vandafledning bygges op og der plantes og opsættes inventar.

Af lidt mere specielle opgaver kan nævnes anlæg af japanske haver og svømmesøer.


Plejeopgaver kan omfatte fældning og beskæring af træer og buske, klipning af hække, flytning og deling af planter samt græsslåning. Af lidt mere specielle opgaver kan nævnes grønne tage.

Samtidig har anlægsgartneren ofte en rolle som rådgiver og designer i forhold til kunden, når det drejer sig om mindre anlæg som privathaver.


Hvad man ender med at lave, når man er færdig med uddannelsen, vil ofte afhænge af interesse, evner og den virksomhed man får ansættelse i.

Ofte specialiserer man sig, så man ikke spænder over alle fagets facetter, som udover ovenstående også kan bestå af:

Tilbuds beregning, planlægning af opgaver i form at bestilling af materialer samt disponering af mandskab og maskiner, ledelse af et eller flere teams, salg og kundekontakt osv. Alternativt kan man også vælge at videreuddanne sig til jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør, landskabsarkitekt osv. 

Svendeprøvefilm

Hvis du vil vide lidt om hvordan en svendeprøve foregår, så kan du se en video både fra en plejeteknik svendeprøve og en anlægsteknik svendeprøve.

Se video Her