Uddannelsestyper


Er du under 25 år?
Læs mere om uddannelsen på:
www.blivanlaegsgartner.dk


Er du fyldt 25 år? 
Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne på:
www.blivanlaegsgartner.dk

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge med uddannelsesaftale over 25 år efter følgende regler på området – læs mere om det her.

Søg tilskud til voksenlærlinge på www.vitas.dk.


Uddannelse i udlandet
Du kan tage dele – eller hele din oplæring – i udlandet. Det sker gennem OPU-ordningen, som du kan læse mere om her.

Kontakt nærmeste erhvervsskole for at få mere at vide.Sådan kommer du i gang
Du kan for eksempel henvende dig til nærmeste erhvervsskole eller kontakte uddannelseskonsulenten hos Danske Anlægsgartnere.