Har du flere spørgsmål?

Anlægsgartneruddannelsen: Læs mere på blivanlaegsgartner.dk

Godkendte læresteder: Find oversigt på lærepladsen.dk

Videreuddannelse: Se mulighederne på ug.dk

AMU-kurser: Find en oversigt over kurser tilknyttet anlægsfaget på voksenuddannelse.dk under AMU kurser

Anlægsgartner, jordbrugsteknolog – landskab og anlæg, urban landskabsingeniør, landskabsarkitekt samt skov- og landskabsingeniør: Læs mere på ug.dk eller på grønnekarriereveje.dk