Karrieremuligheder

Fremtiden byder på gode jobmuligheder for dygtige anlægsgartnere, men man kan også vælge at videreuddanne sig. Her er fire oplagte muligheder:


Jordbrugsteknolog: Som faglært anlægsgartner kan du uddanne dig til jordbrugsteknolog. Er du student, kan du starte direkte på studiet.

Som jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg udarbejder du tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver klædt på til at lede og styre opgaven i udførelsesfasen.

Jordbrugsteknologer har kontakt til kunder, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne. Du kan få job i både den private og den offentlige sektor.

Læs mere om uddannelsen til jordbrugsteknolog her


Skov- og landskabsingeniør: Hvordan producerer vi bæredygtigt løv- og nåletræ til træindustrien? Hvad skal der til for at genoprette naturområder? Og hvordan skal vi planlægge naturen, så vi får det bedste friluftsliv?

Som skov- og landskabsingeniør bliver du i stand til at løse disse og mange flere udfordringer. Uddannelsen giver dig eftertragtede kompetencer på mellemlederniveau inden for skov og landskab, økologi, ledelse, teknik, økonomi og jura.

Læs mere om uddannelsen til skov- og landskabsingeniør her


Urban landskabsingeniør: Interesserer du dig for at tænke nyt og tage medansvar for fremtidens bymiljø og grønne områder? Så kunne du overveje at tage uddannelsen som urban landskabsingeniør.

Det giver karrieremuligheder som leder i offentlige og private virksomheder eller selvstændig erhvervsdrivende.

Læs mere om uddannelsen til urban landskabsingeniør her


Landskabsarkitekt: Som landskabsarkitekt designer du fremtidens grønne arealer med øje for den natur og de mennesker, der skal sameksistere under et stadigt stigende antal klimaudfordringer.

Her har du fokus på design og innovation af måderne hvorpå vi indgår i vores omgivelser.

Du arbejder med byens og verdens lunger, mens du bidrager til livskvalitet i den menneskelige oplevelse af rummet omkring os

Landskabsarkitekter arbejder på rådgivende og projekterende tegnestuer og andre konsulentvirksomheder, i kommunernes planafdelinger og ved andre offentlige institutioner eller som undervisere på erhvervsuddannelser og andre grønne karriereveje.

Læs mere om uddannelsen til landskabsarkitekt her