Håndværkerforening

Medlemsskab i Danske Anlægsgartnere er en genvej til at etablere eller udvikle et fagligt og socialt netværk med andre anlægsgartnerfirmaer via både lokale kredse og diverse  arrangementer i regi af foreningen. Det kræver først og fremmest at man udnytter de tilbud foreningen giver og deltager i medlemsarrangementer, f.eks. det intro-kursus der er beregnet for nye medlemmer og deres mellemledere. Foreningen kan dog også hjælpe med at etablere f.eks. erfa-grupper.