Faglig netværk

Medlemskab i Danske Anlægsgartnere er en genvej til at etablere eller udvikle et fagligt og socialt netværk med andre anlægsgartnerfirmaer via både lokale kredse og diverse arrangementer i regi af foreningen.

Det kræver først og fremmest at man udnytter de tilbud foreningen giver og deltager i medlemsarrangementer, f.eks. det intro-kursus, der er beregnet for nye medlemmer og deres mellemledere. Foreningen kan dog også hjælpe med at etablere erfa-grupper.