Overenskomstdækning

Danske Anlægsgartnere har overenskomst med 3F 
Overenskomsten forhandles typisk hver tredje år. Den bliver udleveret sammen med akkordtidskuranten ved optagelsen, eller når en ny aftale træder i kraft.

Danske Anlægsgartnere er medlem i Dansk Arbejdsgiverforening
Medlemmer er automatisk med i foreningens konfliktfond. I tilfælde af arbejdsretsager bistår Dansk Arbejdsgiverforening.

 

 

 

 Rådgivning om ansættelsesret
Medlemmer har fri adgang til juridisk rådgivning om overenskomstforhold og generel ansættelsesret, f.eks. udarbejdelse af ansættelseskontrakter, afskedigelser, barsel, sygdom og løn m.m. Læs mere her.
Mægling
I en tvist mellem arbejdsgiver og medarbejder bistår Danske Anlægsgartnere i den fagretlige behandlling ved mæglings- og organisationsmøder samt ved faglig voldift. Dansk Arbejdsgiverforening bistår i arbejdsretsager.